Grwpiau a Hunanarlwyo

Gyda 11 o ystafelloedd gwely, mae Llety Ceiro yn lleoliad gwych i ffrindiau a theuluoedd mawr ddod ynghyd – gallwch fwynhau'r lle cyfan gyda'ch gilydd yng Nghanolbarth Cymru.

Ystafelloedd

Gydag amrywiaeth o ystafelloedd, mae Llety Ceiro yn addas i grwpiau gyda  chyplau, teuluoedd a ffrindiau.  Mae stafelloedd llawr gwaelod yn addas i ymwelwyr gyda chyfyngiadau corfforol. Mae nifer o ystafelloedd yn croesawu cŵn

 

Ardal Leol

Mae gan Ganolbarth Cymru doreth o atyniadau, o ardaloedd ac ystadau hanesyddol, gwarchodfeydd natur i draethau a gweithgareddau.

Amdanom ni a Chysylltu

Darllenwch am hanes Cartref Gwyliau Llety Ceiro, a chysylltwch â ni trwy e-bost neu ar y ffôn gyda’ch ymholiadau.

DARGANFOD CEREDIGION

Crwydrwch Geredigion a Chanolbarth Cymru - y cyfan sydd ganddi i’w gynnig  o’n gwesty gwych - rydym o fewn taith fer yn y car i Aberystwyth, Aberaeron, Borth ac Ynyslas, Prosiect Gweilch Dyfi, Nant yr Arian a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill. Gofynnwch i ni am gyngor ar sut i gynllunio’ch taith.

DARGANFOD

ANIFEILIAID ANWES

CROESAWIR ANIFEILIAID YN YR YSTAFELLOEDD

WI-FI AM DDIM

WI-FI AM DDIM TRWY’R ADEILADU

PARCIO

PARCIO AM DDIM AR Y SAFLE