Slider

Grwpiau a Hunanarlwyo

Gyda lle parcio ac 11 o ystafelloedd gwely, mae Llety Ceiro yn lleoliad gwych i deuluoedd mawr ddod ynghyd – gallwch archebu’r lle cyfan yn unigryw i chi a mwynhau gwyliau yng Nghanolbarth Cymru.

Ystafelloedd

Gydag amrywiaeth o ystafelloedd, mae Llety Ceiro yn addas i deithwyr ar eu pennau eu hunain, teuluoedd, cyplau a hefyd gydag ystafelloedd llawr gwaelod mae’n addas i ymwelwyr gyda symudedd cyfyngedig. Pob un yn croesawu anifeiliaid!

Digwyddiadau a Chynadleddau

Rydym yn cynnig ystod o fwydlenni gan gynnwys cinio, te prynhawn a swper ar gais. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau Nadolig yn ystod mis Rhagfyr.

Ardal Leol

Mae gan Ganolbarth Cymru doreth o atyniadau, o ardaloedd ac ystadau hanesyddol, gwarchodfeydd natur i draethau a gweithgareddau.

Amdanom ni a Chysylltu

Darllenwch am hanes Gwesty Gwledig Llety Ceiro, a chysylltwch â ni trwy e-bost neu ar y ffôn gyda’ch ymholiadau.

DARGANFOD CEREDIGION

Crwydrwch Geredigion a Chanolbarth Cymru - y cyfan sydd ganddi i’w gynnig  o’n gwesty gwych - rydym o fewn taith fer yn y car i Aberystwyth, Aberaeron, Borth ac Ynyslas, Prosiect Gweilch Dyfi, Nant yr Arian a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill. Gofynnwch i ni am gyngor ar sut i gynllunio’ch taith.

DARGANFOD

ANIFEILIAID ANWES

CROESAWIR ANIFEILIAID YN YR YSTAFELLOEDD

WI-FI AM DDIM

WI-FI AM DDIM TRWY’R ADEILADU

PARCIO

PARCIO AM DDIM AR Y SAFLE

8.5

SGÔR BOOKING.COM