Amdanom

Prynodd fy Mam-gu a fy Nhad-cu fferm ‘Aberceiro’ yn ôl yn yr 1970au, roedd yn llecyn heulog braf gydag erwau o dir ffrwythlon gan feddwl y byddai’n lle da i adeiladu. Pan fu farw fy Mam-gu (Peggy) pan oeddwn yn 7 oed, fe basiodd yr adeilad ymlaen i fy mam er mwyn iddi hi adeiladu cartref i’n teulu y tu hwnt i westy prysur ‘Y Marine’ yr oedd fy rhieni yn berchen arno a lle’r oeddem yn byw.

Ar ôl blynyddoedd o feddwl, penderfynodd fy mam Nerys adeiladu gwesty gwledig 11 ystafell wely yn y fan lle safodd yr hen adeiladau fferm er mwyn manteisio i’r eithaf ar y lleoliad canolog a’r llecyn dymunol. Agorodd y gwesty ym mis Mawrth 2000.

Rhoddwyd yr enw Llety Ceiro ar y Gwesty i gyfleu man aros ac i gyfeirio at nant Ceiro sy’n llifo gerllaw’r tir.

Ym mis Mawrth 2014, trosglwyddwyd Llety Ceiro i mi a fy ngŵr. Erbyn hyn, roeddwn wedi derbyn na fyddwn yn dychwelyd mwyach fel athrawes ysgol gynradd ar ôl fy mharlys sydyn oherwydd firws ar linyn y cefn (transverse mhyelitis) yn 2010. Oherwydd fy sefyllfa bersonol, rwyf wedi bod yn ddibynnol ar staff da yn rhedeg y gwesty, ac rwy’n ymgymryd â’r rôl trefnu a rheoli o gartref, ac yn galw heibio yn rheolaidd.

Er bod y gwesty yn fodern ac yn steilus pan agorodd hi’n gyntaf, erbyn trosglwyddo’r gwesty i mi roedd angen ei ddiweddaru. Dyma’r ydym wedi ceisio ei wneud (gydag amser ac arian). Rydym yn gyson yn cynllunio’r ardal nesaf i’w hadnewyddu cyn gynted ag y byddwn ni’n gorffen un prosiect.

Rydym wedi ceisio gwrando ar yr hyn y mae ein gwesteion ei eisiau, ac yn gwerthfawrogi’ch sylwadau, canmoliaeth a chwynion. Gellir anfon negeseuon yn uniongyrchol at fy sylw at fflurfychan@aol.co.uk. Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi ac edrychwn ymlaen at groesawu gwesteion i’n gwesty sy’n gwella drwy’r amser.

 

Diweddariad Mawth 2021

Daeth newidiadau mawr i’r byd yn 2020, a gwnaethom ninnau newidiadau hefyd!!  Gwnaethom newid  Llety Ceiro o fod yn le Gwely a Brecwast i lety hunan arlwyo mawr. Mae’r eiddo’n ddelfrydol i grwpiau mawr sydd eisiau dod at ei gilydd wedi’u hamgylchynu gan olygfeydd hardd o’r lofa fawr, yr ystafell haul a’r ardal eistedd tu allan, neu harddwch a thawelwch eu hystafelloedd gwely. Rydym wedi bod wrth ein bodd gyda’r adborth cadarnhaol gan ein gwesteion sydd wedi mwynhau eu dathliadau ac amser ynghyd yn Llety Ceiro, ac edrychwn ymlaen at groesawu gwesteion eto  i Llety Ceiro