Amdanom

Prynodd fy Mam-gu a fy Nhad-cu fferm ‘Aberceiro’ yn ôl yn yr 1970au, roedd yn llecyn heulog braf gydag erwau o dir ffrwythlon gan feddwl y byddai’n lle da i adeiladu. Pan fu farw fy Mam-gu (Peggy) pan oeddwn yn 7 oed, fe basiodd yr adeilad ymlaen i fy mam er mwyn iddi hi adeiladu cartref i’n teulu y tu hwnt i westy prysur ‘Y Marine’ yr oedd fy rhieni yn berchen arno a lle’r oeddem yn byw.

Ar ôl blynyddoedd o feddwl, penderfynodd fy mam Nerys adeiladu gwesty gwledig 11 ystafell wely yn y fan lle safodd yr hen adeiladau fferm er mwyn manteisio i’r eithaf ar y lleoliad canolog a’r llecyn dymunol. Agorodd y gwesty ym mis Mawrth 2000.

Rhoddwyd yr enw Llety Ceiro ar y Gwesty i gyfleu man aros ac i gyfeirio at nant Ceiro sy’n llifo gerllaw’r tir.

Ym mis Mawrth 2014, trosglwyddwyd Llety Ceiro i mi a fy ngŵr. Erbyn hyn, roeddwn wedi derbyn na fyddwn yn dychwelyd mwyach fel athrawes ysgol gynradd ar ôl fy mharlys sydyn oherwydd firws ar linyn y cefn (transverse mhyelitis) yn 2010. Oherwydd fy sefyllfa bersonol, rwyf wedi bod yn ddibynnol ar staff da yn rhedeg y gwesty, ac rwy’n ymgymryd â’r rôl trefnu a rheoli o gartref, ac yn galw heibio yn rheolaidd.

Er bod y gwesty yn fodern ac yn steilus pan agorodd hi’n gyntaf, erbyn trosglwyddo’r gwesty i mi roedd angen ei ddiweddaru. Dyma’r ydym wedi ceisio ei wneud (gydag amser ac arian). Rydym yn gyson yn cynllunio’r ardal nesaf i’w hadnewyddu cyn gynted ag y byddwn ni’n gorffen un prosiect.

Rydym wedi ceisio gwrando ar yr hyn y mae ein gwesteion ei eisiau, ac yn gwerthfawrogi’ch sylwadau, canmoliaeth a chwynion. Gellir anfon negeseuon yn uniongyrchol at fy sylw at fflurfychan@aol.co.uk. Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi ac edrychwn ymlaen at groesawu gwesteion i’n gwesty sy’n gwella drwy’r amser.