Cwm Rheidol

Tua 6 milltir o’r gwesty a thua 11 munud yn y car mae Cwm Rheidol yn lle gwych i dreulio diwrnod hamddenol yn edmygu golygfeydd prydferth Cymru. Gyda rhai atyniadau annisgwyl gerllaw a chyfle i wneud gweithgareddau megis pysgota a beicio, mae’n lle perffaith i ymlacio am ddiwrnod.

Os ydych chi’n edrych am weithgareddau i’r teulu fe allech chi ymweld â Thŷ Glöyn Byw Hudoliaeth Bywyd. Gwarchodfa natur yn llawn blodau egsotig a channoedd o loÿnnod byw lliwgar! Ymhellach i fyny’r A44 fe gyrhaeddwch chi Silver Mountain Experience lle cewch drochi eich hunain mewn antur ryngweithiol yn llawn hud, yn sicr mae’n ddiwrnod gwych i’r plant.