Dwbl Hygyrch

previous arrow
next arrow

Slider

Ystafell llawr gwaelod eang gyda dodrefn cywrain a décor cartrefol. Wedi’i chyfarparu â gwely maint brenhines ac ystafell wlyb/cawod rholio i mewn gyda sedd gawod sy’n plygu i lawr + rheiliau llaw yn ardaloedd y gawod a thoiled. Mae’r sinc a’r switshis golau yn is hefyd. Mae’r ystafell hon yn berffaith i’r rheini sy’n chwilio am gysur a hygyrchedd heb aberthu ar yr esthetig na’r gwerth am arian. Yn wynebu’r haul yn y bore, gallwch fwynhau’r golau naturiol yn eich deffro’n araf.