Ardal Lleol

Mae gan Ganolbarth Cymru lawer i’w gynnig i’r rheini sy’n mwynhau cefn gwlad a’r môr. Mae Llety Ceiro yn fan canolog i gyrraedd Aberystwyth, Borth a Machynlleth ac mae’n lle perffaith i aros i’r rheini sydd eisiau trochi eu hunain yn niwylliant Cymru ynghyd â harddwch cefn gwlad.   Mae'n werth edrych ar wefan Darganfod Ceredigion am fwy o ysbrydoliaeth.   Wedi'i leoli yng Nghanolbarth Cymru, gellir trefnu teithiau diwrnod i Barc Cenedlaethol Eryri yn y Gogledd, neu i lawr i'r De i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac i'r llu o atyniadau twristiaeth yn yr ardaloedd hynny.

Bow Street

Mae Llety Ceiro o fewn pellter cerdded i Bow Street, pentref tawel gyda dwy dafarn leol, caffi a chanolfan grefftau, cigydd, siop sglodion, garej leol a SPAR.

Darllen mwy

Borth ac Ynyslas

Rhyw 4 milltir o’r cartref gwyliau, mae'r Borth yn gyrchfan glan môr fechan gyda thraeth euraid sydd wedi ennill sawl gwobr ac yn boblogaidd gyda theuluoedd a phlant ifanc, caffis unigryw, detholiad o dafarndai gyda bwytai a chwrs golff.

Darllen mwy

Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref glan môr fawr, sy’n adnabyddus am ei phrifysgol a harddwch eithriadol. Yn ystod eich ymweliad dylech fynd am dro ar hyd y prom. Fe argymhellir hynny fel un o’r ffyrdd gorau o fwynhau’r tirlun prydferth.

Darllen mwy

Cwm Rheidol

Mae Cwm Rheidol yn lle gwych i dreulio diwrnod hamddenol yn edmygu golygfeydd prydferth Cymru. Gyda rhai atyniadau annisgwyl gerllaw a chyfle i wneud gweithgareddau megis pysgota a beicio, mae’n lle perffaith i ymlacio am ddiwrnod.

Darllen mwy

Ponterwyd a Phontarfynach

Mae Ponterwyd yn bentref bach gyda chysylltiadau hanesyddol cyfoethog â’r Oes Sioraidd. Mae’n lle diddorol i adar-garwyr gan fod y pentref yn gartref i Nant-yr-Arian, canolfan CNC lle y mae dros 100 o farcudiaid coch yn cael eu bwydo bob dydd!

Darllen mwy

Machynlleth a Phrosiect Gweilch Dyfi

Wedi’i leoli 20 munud o’r gwesty yn y car, mae Machynlleth yn dref farchnad gyda chymysgedd eclectig o gyfleusterau a llawer o siopau creiriau a siopau â pherchnogion lleol. Ymwelwch ar ddydd Mercher i fwynhau bwrlwm y farchnad.

Darllen mwy

Llwybrau Cerdded a Llwybrau’r Arfordir

Rydym yn ffodus ein bod wedi ein hamgylchynu gan ystod o lwybrau cerdded, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a llwybr Cylchol Bont Goch. Byddai'n werth i chi fynd a phecyn bwyd gyda chi i dreulio’r diwrnod yn crwydro ein mynyddoedd.

Darllen mwy

Darganfod Ceredigion

Darllen mwy

Parc Cenedlaethol Eryri

Darllen mwy

Arfordir Penfro

Darllen mwy