Ystafelloedd Gwely

Ystafelloedd Llawr Gwaelod

Addas ar gyfer Cŵn

'Stafell 1

Ystafell Twin Llawr Gwaelod

Dau wely sengl , ystafell agosaf at brif ran yr adeilad.

Mae canllaw yng nghawod yr Ensuite.

'Stafell 2

Ystafell Twin Llawr Gwaelod

Dau wely sengl.

Cawod yn yr Ensuite

 

'Stafell 3

Ystafell Ddwbl Llawr Gwaelod

Mae gan yr ystafell yma ystafell 'molchi fawr, cawod gyda sedd sy'n plygu a chanllawiau sy'n addas ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn. Mae croeso i chi gysylltu am wybodaeth pellach i sicrhau bod yr ystafell yn addas ar gyfer eich anghenion.

Mae modd ychwanegu gwely sengl os oes angen.

 

Ystafelloedd Llawr Cyntaf

Ystafelloedd Uwchben y Brif Ardal

Addas ar gyfer Cŵn

 

'Stafell 4

Ystafell i Dri

Gwely Dwbl a Gwely Sengl.

Mae Bath sba i'w fwynhau.

(Cawod uwchben)

 

'Stafell 5

Ystafell Ddwbl

Gwely Dwbl  Moethus, 5 troedfedd

Mae Bath spa ar gyfer rhai sydd am ymdrochi  ar ddiwedd y dydd.

(Cawod uwchben)

 

 

'Stafell 6

Ystafell Twin

Ystafell maint cyfforddus gyda dau wely sengl.

Cawod fwy yn yr Ensuite

 

'Stafell 7

Ystafell Dwbl

Ystafell Gyfforddus gyda Gwely Dwbl Safonol

Cawod yn yr Ensuite

 

'Stafell 8

Ystafell Ddwbl

Ystafell Gryno gyda Gwely Dwbl Safonol,

Cawod yn yr Ensuite

 

 

Llawr Cyntaf

Uwchben ystafelloedd llawr gwaelod

Neilltuwyd ar gyfer Gwesteion gydag Alergeddau Anifeiliaid

 

'Stafell 9

Ystafell i Dri

Gwely Dwbl a Gwely Sengl.

Cawod yn yr Ensuite

 

'Stafell 10

Ystafell Twin

Ystafell maint cyfforddus gyda dau wely sengl (mae'n bosib cysylltu'r gwelyau)

Cawod yn yr Ensuite

 

'Stafell 11

Ystafell Deulu

Gwely Dwbl 5 troedfedd a Gwely Bync y gellir ei blygu i'w gadw, sy'n addas i blant o dan 12 mlwydd oed

(Fel arall mae yna wely sengl ar gael.)

Mae Bath spa yn yr ystafell 'molchi i ymlacio ar ddiwedd y dydd.

(Cawod uwchben)