Pethau Ychwanegol

Gwnewch y Mwyaf o’ch Amser i Ffwrdd

Rydym mewn cyslltiad â nifer o gwmniau lleol fyddai’n hoffi’ch gweld chi’n mwynhau eich achlysur arbennig i’r eithaf.

Cysylltwch â ni i fel y gallwn eich helpu, ond cofiwch roi digon o rybudd – o leiaf 7 diwrnod.

Cigydd a Deli Lleol

 • Hamper Croesawu o Gynnyrch Lleol
 • Pecynnau Barbeciw
 • Bwndel Brecwast

 

 

Arlwyo

 • Bwrdd pori (caws, bisgedi, dipiau a manion melys/sawrus )
 • Bwrdd pori brecwast
 • Te Prynhawn
 • Cwmni Arlwyo Tu Allan

Codi Gwên

 • Blodau
 • Cacen Achlysur Arbennig
 • Addurniadau balŵnau a.y.y.b.
 • Llogi Twba Twym