Llety Ystafell Yn Unig

Mae'n bosib llogi ystafell wely am noson ar delerau ystafell  yn unig yn ystod cyfnod tawel y flwyddyn, neu drwy argaeledd funud olaf

I weld a oes yna le, cliciwch Book Now

Mae pob ystafell  yn en suite gyda theledu sgrin fflat, adnoddau gwneud paned a holl gysur disgwyliedig o ystafell mewn gwesty,  heb y brecwast.

Oergell, tostiwr a microdon ar gael os gofynnwch

Mae llawer o ddewis ar gyfer brecwast yn lleol.