Cyfleusterau

 • Ardal ymgynnull eang gyda bar yn cynnwys oergell gwin ac oergell boteli, dewis o wydrau a bwcedi rhew
 • Teledu Clyfar, System Sain drwy’r ardaloedd cyhoeddus
 • Cegin llawn cyfarpar megis ffwrn nwy fawr, microdon, oergell ddwbl, rhewgell, peiriant golchi llestri a boeler dŵr poeth
 • Mae carferi yn yr ystafell fwyta i gadw bwyd yn gynnes, hefyd oergell fach, microdon domestig, tostiwr a pheiriant coffi
 • Bwrdd pel-droed ac amrywiaeth o gemau bwrdd
 • Ystafell amlbwrpas gyda pheiriant golchi a sychwr dillad (gweithredir gyda darnau punt)
 • Seddi tu allan, gwresogydd patio a barbeciw nwy
 • Ardal ysmygu tu allan dan do. Dim Ysmygu y Tu Mewn
 • Lawnt fach gyda chadeiriau haul
 • 11 ystafell wely en suite gyda theledu, cyfleusterau gwneud te a  sychwr gwallt.
 • WiFi
 • System wresogi trydan, gwres dan y llawr yn yr ystafell haul, lle tân trydan yn y lolfa
 • Darperir dillad gwely, tywelion a phethau ymolchi.
 • 3 ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • 1 ystafell wely gydag ystafell gawod addas i berson mewn cadair olwyn
 • 8 ystafell wely addas i gŵn
 • 3 ystafell wely sy’n addas i westeion ag alergeddau anifeilaid
 • Tafarn, Caffi a Garej o fewn 300 llath,
 • Cigydd Lleol a Deli, Tecawê Tsieiniaidd a Siop Bysgod a Sglodion o fewn 1/2 milltir
 • Siop a Swyddfa’r Post o fewn 1 filltir
 • Traeth y Borth 3 milltir
 • Canol tref Aberystwyth 5 milltir

 

 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd
 • Safle bws 300 llath
 • Gorsaf drenau 1.5 milltir