Cyfleusterau

 • Ardal ehang i ‘entertain’ gyda bar yn cynnwys oergell gwin ac oergell boteli, dewis o wydrau a bwcedi ia.
 • Teledu Clyfar, System Sain drwy’r ardaloedd cyhoeddus
 • Cegin wedi’i chyfarparu’n llawn gyda ffwrn nwy masnachol, microdon, oergell ddwbl, rhewgell, peiriant golchi llestri a boeler dwr poeth
 • Mae yna garferi yn yr ystafell fwyta i gadw bwyd yn gynnes, hefyd oergell fach, microdon domestig, tostiwr a pheiriant coffi hidlo.
 • Bwrdd pel-droed ac amrywiaeth o gemau bwrdd
 • Ystafell amlbwrpas gyda pheiriant golchi a sychwr dillad (gweithredir gyda ceiniogau punt)
 • Seddi tu allan, gwresogydd patio a barbeciw nwy
 • Ardal ysmygu tu allan dan do. Dim Ysmygu y Tu Mewn
 • Lawnt fach gyda ‘sun loungers)
 • 11 ystafell wely en suite gyda theledu, cyfleusterau gwneud te, sychwr gwallt, a hearn.
 • WiFi
 • System wresogi trydan, gwres dan y llawr yn yr ystafell haul, lle tan trydan yn y lolfa
 • Darperir dillad gwely, tywelion a ‘toiletries’
 • 3 ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • 1 ystafell wely gyda ystafell gawod addas i berson mewn cader olwyn
 • 8 ystafell wely addas i gwn
 • 3 ystafell wely sy’n addas i gwesteion ag alergeddau anifeilaid
 • Tafarn, Caffi a Garej o fewn 300 llath,
 • Cigydd Lleol a Deli, Tecawe Tsieinieeg a Siop Pysgod a Sglodion o fewn 1/2 milltir
 • Siop a Swyddfa’r Post o fewn 1 filltir
 • Traeth Borth 3 milltir
 • Canol tref Aberystwyth 5 milltir

 

 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd
 • Safle bws 300 llath
 • Gorsaf drenau 1.5 milltir