Dod o Hyd i Ni

Mae Gwesty Gwledig Llety Ceiro yn swatio nid nepell o’r brif ffordd sy’n rhedeg trwy Bow Street.

Gall teclynnau llywio â lloeren anfon gwesteion i’r lleoliad anghywir, dilynwch y cyfarwyddiadau tuag at Landre, trowch tuag at Borth wrth dafarn y ‘Rhydypennau Inn’, Bow Street ac fe welwch chi arwydd ‘Llety Ceiro’ o’ch blaen, dilynwch y lôn i lawr i’r gwesty.