Cynigion Arbennig

Cynnig y Gaeaf

1 Tachwedd – 31 Mawrth = 20% i ffwrdd am aros sawl noson gyda brecwast wedi’i gynnwys. Mae’r cynnig hwn yn cyd-fynd â gostyngiad i gwsmer sy’n dychwelyd.

Cynnig y Gwanwyn/Dechrau’r Haf

1 Ebrill – 1 Mehefin = 10% i ffwrdd am aros sawl noson gyda brecwast wedi’i gynnwys. Mae’r cynnig hwn yn cyd-fynd â gostyngiad i gwsmer sy’n dychwelyd.

Gostyngiad Cwsmer sy’n Dychwelyd

10% i ffwrdd i westeion sy’n dychwelyd – mae’n cyd-fynd â chynigion hyrwyddol.

Gostyngiad Sawl Noson

10%  i ffwrdd am sawl noson a sawl ystafell (cronnus) h.y. hyd at 20% i ffwrdd (nid yw’n gymwys rhwng misoedd Mehefin ac Awst).

  • Yn cyd-fynd â gostyngiad i gwsmer sy’n dychwelyd
  • Nid yw’n cyd-fynd â chynigion hyrwyddol