Dwbl Moethus

previous arrow
next arrow

Slider

Set o ystafelloedd wedi’u moderneiddio gyda theimlad o foethusrwydd. Wedi’u cyfarparu â gwelyau maint Brenhines, teledu mwy a bath/cawod sba gallwch ymlacio ynddi ar ôl diwrnod prysur. Mae’r ystafelloedd hyn yn berffaith i’r cwpwl sydd eisiau dianc o brysurdeb bywyd yng nghefn gwlad. Gyda nifer o becynnau ar gael byddwch chi’n gadael yn teimlo wedi ymlacio a’ch adfywio ac yn barod am fwy! Mae’r olygfa o’r haul yn machlud y tu ôl i’r mynyddoedd tonnog yn ddigon i ryfeddu unrhyw un. Dim ond £10 yn fwy na’r ystafell ddwbl, byddwch chi’n siŵr o fwynhau gwerth am arian.