Teulu

previous arrow
next arrow

Slider

Ystafell gartrefol gyda digon o le sy’n cynnwys dodrefn modern. Gwely maint brenhines, set o welyau bync ffasiynol ond cadarn. Teledu mwy ac en-suite Jacwsi. Mae’r ystafell hon yn berffaith i’r teulu 2 riant, 2 blentyn, pa un a ydych chi’n dymuno dianc o brysurdeb bywyd y ddinas neu eisiau mwynhau gwyliau yng nghefn gwlad. Wedi ein lleoli rhwng Aberystwyth a Borth mae digon i’r plant ei wneud hefyd! Edrychwch ar ein tab ardal leol am ragor o wybodaeth neu cliciwch yma.